Jesenná univerzita architektúry 2018 v Banskej Štiavnici – 8. ročník multidisciplinárneho študentského workshopu a odborný seminár s témou: „Stavebno-historický a urbanistický vývoj Banskej Štiavnice“, 1. časť: BANSKÁ ŠTIAVNICA ROMÁNSKA

Zámerom je usporiadať týždňový multidisciplinárny workshop pre študentov odborov, relevantných pri ochrane a prezentácii kultúrneho dedičstva (histórie, archívnictva, histórie umenia, architektúry, archeológie, reštaurovania a geodézie). Jesenná univerzita architektúry sa konáva v spolupráci a pod záštitou ICOMOS Slovensko a v rámci už populárnych „ARCH+A days“, ktoré organizuje Fakulta architektúry STU. Doteraz bolo s veľkým úspechom realizovaných 7 ročníkov Jesennej univerzity architektúry v Banskej Štiavnici, vždy na rôzne témy, týkajúce sa ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva (Ohrozené pamiatky v Banskej Štiavnici, Sakrálne pamiatky v krajine, Banskoštiavnická kalvária, Historické brány v Krupine, Ľudové stavby v okolí Banskej Štiavnice a pod.). 8 ročník bude venovaný výskumu, zameraniu a prezentácii najstarších hmotných pamiatok mesta – zo začiatkov 13. storočia, obdobie románske, ktoré nebolo doposiaľ podrobne preskúmané, najmä v oblasti románskych obytných domov.

Partneri zo Slovenska: Pamiatkový úrad SR, Mesto Banská Štiavnica, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Štiavnica

Kontakt:

Fakulta architektúry STU v Bratislave
www.fa.stuba.sk
Katarína Vošková
0903 64 61 18
katkavoska@yahoo.com

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať