Letná škola – Ochutnávka tradičných remesiel 2018

Termín podujatia: 6.8.2018  od 8:30
Miesto konania: Centrum stavebného dedičstva – Centrálka, Námestie Sv. Trojice 22, Banská Štiavnica

 

Už celé roky sa konštatuje vymieranie tradičných remeselných zručností v rámci poklesu záujmu mladých ľudí (a ich rodičov, ktorí majú pri výbere stredoškolského štúdia často rozhodujúce slovo) o remeslá celkovo. Viedlo to na viacerých stredných školách k nemožnosti otvoriť a následne aj k vyradeniu niektorých študijných a učebných odborov zo siete, k spájaniu a dokonca aj rušeniu škôl. Okrem rodičov majú na výber strednej školy a budúceho povolania veľký vplyv učitelia a kariérni poradcovia základných škôl, učitelia základných umeleckých škôl, kariérni poradcovia CPPPaP. Aj oni sa však pomerne ťažko dostávajú k informáciám o možnostiach vzdelávania a následného pracovného uplatnenia v oblasti tradičných stavebných remesiel. Účastníci letnej školy budú mať príležitosť vyskúšať a osvojiť si základné zručnosti niekoľkých tradičných stavebných remesiel: tesárstvo / stolárstvo, omietkárstvo / štukatérstvo, kamenárstvo, kováčstvo.

kontakt:

Ing. arch. Pavel Fabian

0903 307 421

palo@obnova.eu

www.obnova.eu

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať