MedIN – Nové médiá a kultúrne dedičstvo

Študentská vedecká konferencia patrí k podujatiam, ktorých cieľom je umožniť študentom prezentovať výsledky vlastnej vedeckovýskumnej práce. Zámerom prezentácie študentskej vedeckej a odbornej činnosti prostredníctvom vedeckej konferencie je posilniť prepojenie vzdelávania a výskumu, ktoré je typické pre kvalitné vzdelávanie a štúdium v oblasti knižnično-informačných štúdií. Téma druhého ročníka konferencie: Nové médiá – výzva pre vizualizáciu a prezentáciu kultúrneho dedičstva.

Termín podujatia:  4.12.2018
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina 

kontakt:

Mgr. Majerová Jarmila, PhD.

+421 905 732 439

jarmila.majerova@fhv.uniza.sk

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať