Znenie konkrétnej zmluvy o poskytnutie dotácie je zverejnené na webovom sídle www.crz.gov.sk

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať