Od fašiangov k Veľkej noci

Koncertný program približujúci tradičné zvyky, tance a spevy našich predkov v období medzi fašiangami a Veľkou nocou. V programe organizovanom Združením pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých účinkujú súbory Novozámocký Zlatý levík, Píšťalôčka, Komorný súbor Luxurians, sólisti, speváci a huslisti zo Základnej umeleckej školy v Nových Zámkoch.

Termín podujatia: od 16.3.2018 9:00  do 16.3.2018 10:00
Miesto konania: Námestie Gy. Széchényiho 8, 940 02 Nové Zámky (priestory Kina Mier)

kontakt:

PhDr. Mgr. Ladislav Dráfi, DiS. art.

0904/547 820

ladislav.drafi@post.sk

http://www.novezamky.sk/zdruzenie-pre-vzdelavanie-deti-mladeze-a-dospelych/os-1210

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať