Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače

            
Evidenčné číslo Názov periodickej tlače
EV 5295/15 Informačný magazín mesta Levoča LIMKA
EV 5299/15 Občasník Občianskeho združenia Stella Spei
EV 5302/15 Trapasy
EV 5315/15 KRASŇANČAN
EV 5319/16 ZVESTI Z KOMJATNEJ
EV 5320/16 Dojčanské noviny
EV 5321/16 Sudoku bez okuliarov
EV 5325/16 ART3
EV 5329/16 NOVINY KEŽMAROK
EV 5332/16 in.ba informácie o Bratislave
EV 5338/16 ČÍSELNÉ KRÍŽOVKY KU KÁVIČKE
EV 5339/16 ŤAHANOVČAN Dnes
EV 5344/16 Konštantínove listy: Medzinárodný vedecký časopis/Constantine´s Letters: International scientific journal
EV 5349/16 VÝHERNÉ ČÍSELNÉ KRÍŽOVKY
EV 5356/16 Novinky spod Hradiska
EV 5360/16 Trenčín región
EV 5362/16 Obecné noviny - Vízkeleti Újság
EV 5363/16 Jalovecký spravodaj
EV 5369/16 Náš Jarok
EV 5370/16 AHOJ BARDEJOV

Počet nájdených záznamov: 1444