Právne predpisy Slovenskej republiky v oblasti ochrany pamiatok:

 

 

Uverejnené znenia zákonov na tejto stránke majú len informatívny charakter. Úplné znenia zákonov sú na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR – časť platné právne predpisy – JASPI – Jednotný automatizovaný systém právnych informácií.

Aktualizácia 28. 1. 2015 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať