organizácie          

 Skutočnosť
r. 2001

Rozpis
na rok
2002

Rozpis
na rok
2003

Index **
%
3:1

Index **
%
3:2

a

1

2

3

4

5

ŠVK, Banská Bystrica

88

88

  88

100,0

100,0

SND, Bratislava

839

850

854

101,8

100,5

NS, Bratislava

108

130

100

  95,6

  76,9

ŠO, B. Bystrica

193

199

199

103,1

100,0

ŠD, Košice

253

260

260

102,8

100,0

Lúčnica, Bratislava

13

14

  15

115,4

107,1

SF, Bratislava

266

269

270

101,5

100,4

SĽUK, Bratislava

74

85

  85

114,9

100,0

MUS MS, Bratislava

18

18

  18

100,0

100,0

ŠKO, Žilina

48

48

  48

100,0

100,0

ŠF, Košice

107

107

107

100,0

100,0

SÚH, Hurbanovo

28

28

 28

100,0

100,0

MIC, Bratislava

3

ÚVŠC, Bratislava

5

6

  6

120,0

100,0

HC, Bratislava

32

40

40

125,0

100,0

SCD, Bratislava

10

12

12

120,0

100,0

SFÚ, Bratislava

29

30

30

103,4

100,0

DÚ, Bratislava

31

31

32

103,2

103,2

NOC, Bratislava

72

84

84

116,6

100,0

LIC, Bratislava

30

31

31

103,3

100,0

SKNMH, Levoča

50

54

56

112,0

103,7

SNM, Bratislava

391

395

462

118,2

117,0

z toho : 08.2.06

369

371

411

111,4

110,8

              08.2.08

22

24

  51

231,8

212,5

STM, Košice

53

56

 58

109,4

103,6

MSNP, B. Bystrica

39

40

  41

105,1

102,5

SNG, Bratislava

189

189

189

100,0

100,0

ŠG, B. Bystrica

17

17

 17

100,0

100,0

VsG, Košice

30

32

 32

106,6

100,0

PÚ, Bratislava

268

278

ÚĽUV, Bratislava

64

83

 70

109,4

84,3

DZS, Bratislava

24

9

 10

41,6

111,1

SKZ, Bratislava

82

87

 88

107,3

101,1

Celkom

3 454

3 570

     3 330

96,4

93,3

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať