Informácie budú zverejnené po 1. januári 2010, keď nadobudne účinnosť zákon č. 182/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/1994 Z. z. o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov.

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať