Program 6 – Kultúra národnostných menšín

  • Štruktúra programu
  • Metodický pokyn pre žiadateľov o poskytnutie dotácie (rtf, 128 kB)
  • Formuláre programu 6.1 (pdf, 1.00 MB), 6.2 (pdf, 406.64 kB), 6.3 (pdf, 408.45 kB), 6.4 (pdf, 482.03 kB)
  • Formuláre – žiadosť o poskytnutie dotácie, popis projektu, rozpočet projektu, vyhlásenie, kontrolné listy majú len informatívny charakter. Ministerstvo kultúry SR bude akceptovať len elektronicky zaregistrovanú žiadosť t. j. formuláre s čiarovým kódom.
  • Akceptovateľné/neakceptovateľné výdavky (pdf, 37.96 kB)
  • Priority programu a kritériá hodnotenia (pdf, 59.19 kB)
  • Zloženie odborných komisií (pdf, 57.09 kB)

14.10.2010
Mgr. Judita Trnovcová
Sekcia menšinových a regionálnych kultúr
Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava 1
tel. +421 2 20 48 24 42
fax: +421 2 20 48 24 74
e-mail: judita.trnovcova@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 19. októbra 2022 / MKSR Admin

Zdieľať