Program 6 – Kultúra národnostných menšín

14.10.2010
Mgr. Judita Trnovcová
Sekcia menšinových a regionálnych kultúr
Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava 1
tel. +421 2 20 48 24 42
fax: +421 2 20 48 24 74
e-mail: judita.trnovcova@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať