Program 7 – Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

  • Štruktúra programu
  • Metodický pokyn pre žiadateľov o poskytnutie dotácie (rtf, 165 kB)
  • Formuláre programu 7.1 (pdf, 212.66 kB), 7.2 (pdf, 239.11 kB), 7.3 (pdf, 237.79 kB)
  • Formuláre žiadosť o poskytnutie dotácie, popis projektu, rozpočet projektu, vyhlásenie, kontrolné listy majú len informatívny charakter. Ministerstvo kultúry SR bude akceptovať len elektronicky zaregistrovanú žiadosť t. j. formuláre s čiarovým kódom.
  • Akceptovateľné/neakceptovateľné výdavky (pdf, 64.78 kB)
  • Kritériá hodnotenia (pdf, 15.98 kB)
  • Zloženie odborných komisií (pdf, 7.31 kB)

Posledná aktualizácia: 19. októbra 2022 / MKSR Admin

Zdieľať