Program 8 – Kultúrne poukazy

 

      Informácie o programe Kultúrne poukazy 2012 sú zverejnené na webovom sídle www.kulturnepoukazy.sk.

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať