Ringing the bells / Zvonenie zvonov

Termín podujatia: 21. 9. 2018 od 18.00 – 18.15 hod.
Miesto konania: celé územie Slovenskej republiky, celá Európa

V rámci Európskeho roku kultúrneho dedičstva 2018 sa Slovenská republika zapojí do medzinárodnej aktivity „Ringing the bells“. Ide o zvonenie zvonov medzi 18:00 a 18:15 po celej Európe na Medzinárodný deň mieru 21. septembra v Európskom roku kultúrneho dedičstva 2018. Cieľom tejto aktivity je vzbudiť a prehĺbiť záujem verejnosti o kultúrne dedičstvo, jeho ochranu a zvýšiť kultúrnu identitu národa cez spoluzdieľanie kultúrnych hodnôt, spájajúcich národy v Európe. Zvuk zvoniacich zvonov vhodne vyjadruje to, čo chceme počas Európskeho roka kultúrneho dedičstva v roku 2018 vyjadriť a odovzdať našim deťom: hodnoty viery, solidarity a mieru ako kultúrne dedičstvo Európy pre celý svet. Bližšie informácie o spomínanej akcie nájdete na linku: https://sharingheritage.de/projekte/friede-sei-ihr-erst-gelaeute-ringing-the-bells/. Dovoľujeme si v mene Ministerstva kultúry SR všetkých vyzvať na pripojenie sa ku zvoneniu na mestských zvoniciach a vežiach, ako aj cirkevných kostolných zvonoch alebo zvoniciach, a tým podporiť myšlienku aktivity.

Partneri z EÚ: členské štáty EU
Partneri zo Slovenska: VÚC, cirkvi, obce

Kontakty:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – iniciátor aktivity v Slovenskej republike
https://sharingheritage.de/projekte/friede-sei-ihr-erst-gelaeute-ringing-the-bells/
Ondrejková Zuzana
+421 918 898 013
zuzana.ondrejkova@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať