Stredoveké kláštory na Slovensku

Od roku 1010 do roku 1526 bolo na území dnešného Slovenska založených vyše 100 kláštorov, ktoré od počiatku svojej existencie plnili okrem pastoračnej funkcie aj významnú úlohu pri šírení civilizácie, vzdelanosti a kultúry. Svojou činnosťou a pôsobením na svoje okolie začleňovali územie Slovenska do európskeho kultúrneho priestoru. Výstava je doplnkom k vyučovaniu predmetov Úvod do dejín, Úvod do dejín kultúry, Kultúrne dedičstvo a Dokumentácia kultúrneho dedičstva.

Termín podujatia: 1.10.2018  do 31.12.2018
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina 

kontakt:

Mgr. Majerová Jarmila, PhD.

+421 905 732 439

jarmila.majerova@fhv.uniza.sk

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať