Program 8 – Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

8.1  Prehliadky, festivaly, súťaže
8.2  Edukačné aktivity
8.3  Vznik a prezentácia tvorby
8.4  Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať