Tajomníci a referenti pre Grantový systém MK SR na rok 2008

Upozornenie – nové telefónne číslo 20482 + klapka 

Program 1 – Obnovme si svoj dom
Gestor programu: sekcia kultúrneho dedičstva
1.1 – 1.2 – Eva Majchráková, eva.majchrakova@culture.gov.sk, 02/20482 412
1.3 – Luboš Vodička, lubos.vodicka@culture.gov.sk, 02/20482 421 sekcia ekonomiky:
spracovanie žiadosti o dotáciu – Ľ. Hadvigerová, ludmila.hadvigerova@culture.gov.sk, 02/ 20482 523
vyúčtovanie dotácie – Ján Blaha, jan.blaha@culture.gov.sk, 02/20482 623

Program 2 – Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Gestor programu: sekcia kultúrneho dedičstva
2.1 – Ján Molnár, jan.molnar@culture.gov.sk, 02/20482 423
2.2 – Jana Bezáková, jana.bezakova@culture.gov.sk, 02/20482 472
2.3 – Katarína Kamenská, katarina.kamenska@culture.gov.sk, 02/20482 413
2.4 – Barbora Pokojná, barbora.pokojna@culture.gov.sk, 02/20482 431
2.5 – Monika Lopušanová, monika.lopusanova@culture.gov.sk, 02/20482 423
sekcia ekonomiky:
spracovanie žiadosti o dotáciu – Jozef Kopčík, jozef.kopcik@culture.gov.sk, 02/20482 623
vyúčtovanie dotácie – Emília Ciglanská, emilia.ciglanska@culture.gov.sk, 02/20482 522

Program 3 – Audiovízia 2008
Gestor programu: sekcia médií a audiovízie
3.1 – 3.8 Darina Horáková, darina.horakova@culture.gov.sk, 02/20482 231
sekcia ekonomiky:
spracovanie žiadosti o dotáciu – Jozef Kopčík, jozef.kopcik@culture.gov.sk, 02/20482 623
vyúčtovanie dotácie – Emília Ciglanská, emilia.ciglanska@culture.gov.sk, 02/20482 522

Program 4 – Umenie
Gestor programu: sekcia umenia
4.1 – Daniela Pápayová, daniela.papayova@culture.gov.sk, 02/20482 312
4.2 – Božena Horváthová, bozena.horvathova@culture.gov.sk, 02/20482 302
4.3 – Magdaléna Ševčíková, magdalena.sevcikova@culture.gov.sk, 02/59391 306
4.4 – Daniela Pápayová, daniela.papayova@culture.gov.sk,
4.5 – Ľubica Ďurišinová, lubica.durisinova@culture.gov.sk, 02/59391 308
4.5 – Ján Bábik, jan.babik@culture.gov.sk, 02/59391 308
sekcia ekonomiky:
spracovanie žiadosti o dotáciu – A. Slováková, alexandra.slovakova@culture.gov.sk, 02/20482 523
vyúčtovanie dotácie – 4.1 Valéria Grancová, valeria.grancova@culture.gov.sk, 02/20482 602
                                4.2 Emília Ciglanská, emilia.ciglanska@culture.gov.sk, 02/20482 522
                                4.3 Emília Ciglanská, emilia.ciglanska@culture.gov.sk, 02/20482 522
                                4.4 Ján Blaha, jan.blaha@culture.gov.sk, 02/20482 623
                                4.5 Ján Blaha, jan.blaha@culture.gov.sk, 02/20482 623

Program 5 – Pro Slovakia
Gestor programu: sekcia medzinárodnej spolupráce
5.1 – Elena Gyurcsová, elena.gyurcsova@culture.gov.sk, 02/20482 374
5.2 – Erika Paulínová, erika.paulinova@culture.gov.sk, 02/20482 324
5.3 – Ivana Gubová, ivana.gubova@culture.gov.sk,  02/20482 322
sekcia ekonomiky:
spracovanie žiadosti o dotáciu –  Jozef Kopčík, jozef.kopcik@culture.gov.sk, 02/20482 623

Program 6 – Kultúra národnostných menšín
Gestor programu: sekcia menšinových a regionálnych kultúr
6.1 – 6.3 Judita Trnovcová, judita.trnovcova@culture.gov.sk, 02/20482 442
(maďarská, česká, ruská, moravská národnostná menšina)
Lýdia Šrámková, lydia.sramkova@culture.gov.sk, 02/20482 493
(rómska, rusínska, ukrajinská, nemecká, poľská, chorvátska, bulharská, židovská)
sekcia ekonomiky:
spracovanie žiadosti o dotáciu – Lýdia Hlavatá, lydia.hlavata@culture.gov.sk, 02/20482 532
vyúčtovanie dotácie – 6.1 Mária Rapošová, maria.rapošova@culture.gov.sk, 02/20482 523
                                6.2 Mária Rapošová, maria.rapošova@culture.gov.sk, 02/20482 523
                                6.3 Ján Blaha, jan.blaha@culture.gov.sk, 02/20482 623
                                6.4 Mária Rapošová, maria.rapošova@culture.gov.sk, 02/20482 523

Program 7 – Kultúra znevýhodnených skupín  obyvateľstva
Gestor programu: sekcia menšinových a regionálnych kultúr
7.1 – 7.3 Lýdia Šrámková, lydia.sramkova@culture.gov.sk, 02/20482 441
sekcia ekonomiky:
spracovanie žiadosti o dotáciu – Lýdia Hlavatá, lydia.hlavata@culture.gov.sk, 02/20482 531
vyúčtovanie dotácie – Valéria Grancová, valeria.grancova@culture.gov.sk, 02/59391 602

Program 8 – Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
Gestor programu: sekcia menšinových a regionálnych kultúr
8.1 – 8.4 Ján Paprcka, jan.paprcka@culture.gov.sk, 02/20482 403
sekcia ekonomiky:
spracovanie žiadosti o dotáciu – Darina Danková, darina.dankova@culture.gov.sk, 02/20482 531
vyúčtovanie dotácie – Valéria Grancová, valeria.grancova@culture.gov.sk, 02/20482 602

Program 9 – Kultúrne poukazy
Gestor programu: sekcia ekonomiky
Linda Petráková, linda.petrakova@culture.gov.sk, 02/20482 610
Katarína Štefaňáková, katarina.stefanakova@culture.gov.sk, 02/20482 610


Všeobecná kontaktná adresa pre elektronické podávanie žiadostí: granty@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať