Tatranský podtatranský región v ústrety Európskemu kultúrnemu dedičstvu

Podtatranský festival nehmotného kultúrneho dedičstva v oblasti tradičného umenia, folklóru, remeselníctva, hudby spevu a tanca v konfrontácii so súčasnými trendmi umeleckých žánrov.

Partneri zo Slovenska: nositelia ľudových tradícií a moderného umenia z Podtatranského regiónu
Partneri z krajín EÚ:  Česká republika – mesto Česká Třebová, Poľsko – mesto Knurov, Maďarsko, Taliansko,
Partneri z iných krajín EÚ
: Ukrajina

Kontakty:

Dedičstvo, OZ pre zachovanie, zveľaďovanie a šírenie kultúrnych hodnôt regiónu
Havlík Ladislav
+421 216723
lacohavlik123@gmail.com

 

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať