3. Uršuľa Turčanová: 70 SEZÓN DJGT

Kniha Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene „70 SEZÓN DJGT“ vychádza v roku 2018 pri príležitosti 70. výročia divadla. V koncentrovanej podobe zachytáva na 150 stranách históriu DJGT, predostiera výňatky z dobových materiálov a dopĺňa ich archívnymi fotografiami. Zámerom knihy je ponúknuť obraz o vývine divadla do dnešnej podoby a premostiť tak minulosť so súčasnosťou.

Termín podujatia:Uvedenie knihy do života: 5. októbra 2018 na galavečere k jubileu DJGT – 70. výročie.
Miesto konania: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 

Kontakt:

www.djgt.sk

Ing. Silvia StasselováIng. Eva Borsíková045/5551261

eva.borsikova@djgt.sk

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať