Výročné správy za rok 2007

Termíny a miesta konania verejných odpočtov za rok 2007

Termín: dátum/hodina Organizácia Miesto konania verejného odpočtu
2.4.2008/10.00 Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava (pdf, 162.1 kB) Budova SĽUK-u
2.4.2008/10.00 Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (pdf, 301.8 kB) Knižnica SCD – 3. poschodie
2.4.2008/11.00 Štátna opera, Banská Bystrica (pdf, 300.8 kB) Bohéma klub
8.4.2008/10.00 Slovenská knižnica pre nevidiacich MH, Levoča (pdf, 233.8 kB) Zasadacia miestnosť SKN
8.4.2008/14.00 Štátna vedecká knižnica, Prešov (pdf, 441 kB) Študovňa špeciálnych dokumentov
9.4.2008/10.00 Slovenské technické múzeum, Košice (pdf, 259.3 kB) Budova STM
9.4.2008/14.00 Štátna vedecká knižnica, Košice (pdf, 528.4 kB) InfoUSA, 1. poschodie
14.4.2008/9.00 Slovenská národná knižnica, Martin (pdf, 872.6 kB) Národná dvorana
14.4.2008/10.00 Medzinárodný dom umenia pre deti -Bibiana, BA (pdf, 1.4 MB) Zasadacia miestnosť, 1. poschodie
14.4.2008/13.30 Slovenský filmový ústav, Bratislava (pdf, 939.3 kB) Kinosála BARCO, Svoradova ulica
15.4.2008/10.00 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava (pdf, 1.9 MB) Veľká zasadacia miestnosť
15.4.2008/10.00 Tlačová agentúra SR – Slovakia, Bratislava (pdf, 472.9 kB) Účelové zariadenie MK SR, Biela ul.
16.4.2008/10.00 Múzeum SNP, Banská Bystrica (pdf, 325.3 kB) Zasadacia miestnosť
16.4.2008/10.00 Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava (pdf, 983.7 kB) Zasadacia miestnosť ÚĽUV-u
16.4.2008/14.00 Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica (pdf, 7.9 MB) Prednášková sála
17.4.2008/11.00 Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo (pdf, 333.9 kB) Prednášková sála
21.4.2008/11.00 Slovenské národné múzeum, Bratislava (pdf, 2.1 MB) Sídelná budova SNM
22.4.2008/10.00 Literárne informačné centrum, Bratislava (pdf, 473.7 kB) Veľká zasadacia miestnosť MK SR
23.4.2008/11.00 Slovenská národná galéria, Bratislava (pdf, 270.6 kB) Kinosála SNG
25.4.2008/  9.00 Štátna filharmónia, Košice (pdf, 420.1 kB) Salónik, I. poschodie
25.4.2008/11.00 Štátne divadlo, Košice (pdf, 262.3 kB) Malá scéna ŠD
25.4.2008/11.00 Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava (pdf, 140.9 kB) Zasadacia miestnosť, 1. poschodie
6.5.2008/ 10.00 Slovenské národné divadlo, Bratislava (pdf, 2.6 MB) Nová budova GR SND
7.5.2008/ 10.00 Štátny komorný orchester, Žilina (pdf, 127.6 kB) Budova ŠKO
12.5.2008/14.00 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia, Bratislava (pdf, 149.9 kB) Kancelária riaditeľa, 1.poschodie
13.5.2008/14.00 Slovenská filharmónia, Bratislava (pdf, 341 kB) Filharmonický klub
14.5.2008/10.00 Univerzitná knižnica, Bratislava (pdf, 5.7 MB) Prednášková sála, Ventúrska 11
14.5.2008/10.00 Divadlo Nová scéna, Bratislava (pdf, 173.2 kB) Zasadacia miestnosť, 5. poschodie
15.5.2008/10.00 Hudobné centrum, Bratislava (pdf, 646.6 kB) Zasadacia miestnosť , 2. poschodie
19.5.2008/9.00 Národné osvetové centrum, Bratislava (pdf, 6.6 MB) III. poschodie, č. dverí 302
 21.5.2008/11.00 Divadelný ústav, Bratislava (pdf, 839.8 kB) Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
28.5.2008/11.00 Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava (pdf, 163.7 kB) ÚVŠC – Jakubovo námestie 12
 30.5.2008/11.00 Správa kultúrnych zariadení MKSR, Bratislava (pdf, 141.4 kB) Zasadacia miestnosť, 2.poschodie

 

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať