Zloženie komisií pre umenie 2007

  • Komisia č. 4.1 (pdf, 21 kB)  /Divadlo a tanec/
  • Komisia č. 4.2 (pdf, 197 kB)  /Hudba/
  • Komisia č. 4.3 (pdf, 22 kB)  /Výtvarné  a úžitkové umenie, dizajn, fotografia a architektúra/
  • Komisia č. 4.4 (pdf, 21 kB)  /Medziodborové profesionálne kultúrne aktivity/ 
  • Komisia č. 4.5 (pdf, 207 kB)  /Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry a časopisov pre deti a mládež/

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať