Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2013

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – individuálny žiadateľ (pdf, 79 kB)            
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – individuálny žiadateľ – podprogram 1.1 až 1.3 (pdf, 81 kB)             
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – individuálny žiadateľ – podprogram 1.4 (pdf, 81 kB)          
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – individuálny žiadateľ – správca – program 1 (pdf, 81 kB)   
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.5 (pdf, 71 kB)    
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – VÚC (pdf, 90 kB)     
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – VÚC – podprogram 1.1 až 1.3 (pdf, 90 kB)    
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – VÚC – podprogram 1.4 (pdf, 91 kB)    
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – program 8 (zriaďovateľ) (pdf, 71 kB)    
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – program 8 (bez zriaďovateľa) (pdf, 55 kB)    
      
Znenie konkrétnej zmluvy o poskytnutí dotácie je zverejnené na webovom sídle www.crz.gov.sk.

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať