AudioVízia 2006

UPOZORNENIE

Žiadosti predkladané v programe AudioVízia 2006 k termínu 4. 4. 2006 musia po prvýkrát obsahovať nasledovné doklady:
elektronickú registráciu (žiadateľ zaregistruje každú žiadosť prostredníctvom elektronickej registrácie, ktorá je sprístupnená na internetovej stránke ministerstva kultúry a vytlačený protokol o zaregistrovaní tejto žiadosti priloží k žiadosti, ktorú predkladá na ministerstvo)
potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania /predkladajú len právnické osoby – podnikatelia a fyzické osoby – podnikatelia/ (podľa § 2 ods. 4 zákona 231/1999 o štátnej pomoci, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2006, nemôže ministerstvo poskytnúť grant podnikateľovi, ktorý porušil zákaz nelegálneho zamestnávania. Žiadateľ musí preto predložiť potvrdenie o tom, že zákaz neporušil, ktoré vydávajú Inšpektoráty práce. Viac informácií o získaní potvrdenia nájdete tu. V prípade, že žiadateľ potvrdenie od Inšpektorátu práce nedostal do termínu 4. 4., priloží kópiu žiadosti o jeho vystavenie, ktorú na Inšpektoráte práce podal a dodatočne doloží vystavené potvrdenie).

Podateľňa ministerstva kultúry je otvorená denne v čase od 8.00 – 12.00 hod. a od 12.30 do 15.00. Dňa 4. 4. 2006 bude podateľňa otvorená do 17.00 hod.

  • Výsledky hodnotenia
Podprogram  Žiadosti o dotácie  Zverejnené dňa
 3.1

Prvé kolo –  Protokol (pdf, 85 kB), bodové hodnotenie (pdf, 115 kB), kritériá (pdf, 64 kB)


Druhé kolo – Protokol (pdf, 122 kB), bodové hodnotenie (pdf, 269 kB)kritériá (pdf, 130 kB)

 akt. 20. 3. 2006
        31. 7. 2006
 3.2

Prvé kolo –  Protokol (pdf, 111 kB), bodové hodnotenie (pdf, 153 kB), kritériá (pdf, 63 kB)


Druhé kolo – Protokol (pdf, 126 kB), bodové hodnotenie (pdf, 361 kB)kritériá (pdf, 128 kB)

         3. 4. 2006
        31. 7. 2006
 3.3

Prvé kolo –  Protokol (pdf, 72 kB), bodové hodnotenie (pdf, 83 kB), kritériá (pdf, 64 kB)


Druhé kolo – Protokol (pdf, 93 kB), bodové hodnotenie (pdf, 222 kB)kritériá (pdf, 129 kB)

 akt. 20. 3. 2006
        31. 7. 2006
 3.4

Prvé kolo –  Protokol (pdf, 74 kB), bodové hodnotenie (pdf, 89 kB), kritériá (pdf, 65 kB)


Druhé kolo – Protokol (pdf, 92 kB), bodové hodnotenie (pdf, 226 KiB)kritériá (pdf, 131 kB)

 akt. 20. 3. 2006
        31. 7. 2006
 3.5

Prvé kolo –  Protokol (pdf, 64 kB), bodové hodnotenie (pdf, 74 kB), kritériá (pdf, 64 kB)


Druhé kolo – Protokol (pdf, 62 kB), bodové hodnotenie (pdf, 169 kB)kritériá (pdf, 129 kB)

 akt. 30. 3. 2006 
        31. 7. 2006
 3.6

Prvé kolo –  Protokol (pdf, 52 kB), bodové hodnotenie (pdf, 52 kB), kritériá (pdf, 63 kB)


Druhé kolo – Protokol (pdf, 65
kB), bodové hodnotenie (pdf, 187 kB)kritériá (pdf, 129 kB)

        30. 3. 2006 
        31. 7. 2006
 3.7

Prvé kolo –  Protokol (pdf, 95 kB), bodové hodnotenie (pdf, 122 kB), kritériá (pdf, 63 kB)


Druhé kolo – Protokol (pdf, 79 kB), bodové hodnotenie (pdf, 208 kB)kritériá (pdf, 128 kB)

        19. 4. 2006
        31. 7. 2006
 3.8

Prvé kolo –  Protokol (pdf, 51 kB), bodové hodnotenie (pdf, 45 kB), kritériá (pdf, 63 kB)


Druhé kolo – Protokol (pdf, 56 kB), bodové hodnotenie (pdf, 167 kB)kritériá (pdf, 129 kB)

        30. 3. 2006
        31. 7. 2006

 

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať