V oblasti ochrany pamiatkového fondu sú pre Slovenskú republiku záväzné tieto medzinárodné dohovory:

Dohovory:

UNESCO:

Charty a dokumenty odporúčajúceho charakteru, ICOMOS:

Uverejnené dohovory na tejto stránke majú len informatívny charakter. Úplné znenia sú na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR – časť platné právne predpisy – JASPI – Jednotný automatizovaný systém právnych informácií.

Posledná aktualizácia: 9. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať