Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače

            
Evidenčné číslo Názov periodickej tlače
EV 2928/09 KINO - IKON
EV 2932/09 Dúbravské noviny
EV 2933/09 Naša Univerzita
EV 2936/09 Šanca
EV 2937/09 NÁDEJ
EV 2940/09 MÚZEUM
EV 2941/09 DESIGNUM
EV 2943/09 Radničné noviny
EV 2944/09 Pamiatky a múzeá
EV 2945/09 REHABILITÁCIA
EV 2949/09 ČasOpis
EV 2950/09 Verejná správa a regionálny rozvoj
EV 2960/09 DUCHOVNÝ PASTIER
EV 2963/09 ZDRAVOTNÍCKE ŠTÚDIE
EV 2968/09 MEDJUGORJE
EV 2969/09 VMESTE
EV 2970/09 LOGOS
EV 2971/09 Obzor
EV 2974/09 BIBIANA, revue o umení pre deti a mládež
EV 2976/09 Nemčianske noviny

Počet nájdených záznamov: 1536