Program 9 – Kultúrne poukazy

  • Štruktúra programu
  • Metodický pokyn pre predkladanie žiadostí o registráciu (rtf, 53 kB) (zriaďovatelia škôl)
  • Metodický pokyn (rtf, 82 kB) pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2008 v programe Kultúrne poukazy 2008 (zriaďovatelia kultúrnych inštitúcií a samostatné kultúrne inštitúcie)
  • Metodický pokyn (rtf, 97 kB) pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2009 v programe Kultúrne poukazy 2009 (pre kultúrne inštitúcie) – platný od 1.1.2009

Viac info na www.kulturnepoukazy.sk

Posledná aktualizácia: 19. októbra 2022 / MKSR Admin

Zdieľať