Preštudovaním celých Podmienok pred vyplnením žiadosti sa žiadateľ vyhne problémom. Nekompletná alebo nesprávne podaná žiadosť nemôže byť zaradená na rokovanie komisie.

Posledná aktualizácia: 19. októbra 2022 / MKSR Admin

Zdieľať