Verejné odpočty a výročné správy za rok 2004

Dátum:
30. 3. 2005
Literárne informačné centrum

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 30. marca, 10:00, malá zasadačka, Nám. SNP 33, Bratislava
 • lic.pdf (pdf, 373.4 kB)
Dátum:
31. 3. 2005
Múzeum SNP Banská Bystrica

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 31 marca, 11:00, zasadačka, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica
 • snp.pdf (pdf, 214.6 kB)
Dátum:
31. 3. 2005
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 31. marca, 13:00, II. posch., Lazovná 9, Banská Bystrica
 • svk_bb.pdf (pdf, 432.1 kB)
Dátum:
31. 3. 2005
Štátna galéria v Banskej Bystrici

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 31. marca, 14:00, Štátna vedecká knižnica, II. poschodie, Banská Bystrica
 • sg_bb.pdf (pdf, 101.5 kB)
Dátum:
4. 4. 2005
SĽUK

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 4 apríla, 10:00, reštaurácia SĽUK-u, Bratislava – Rusovce
 • sluk.pdf (pdf, 26.7 kB)
Dátum:
5. 4. 2005
Slovenský filmový ústav

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 5. apríla, 11:00, Filmový klub IC.SK, Špitálska 4, Bratislava
 • sfu.pdf (pdf, 938.8 kB)
Dátum:
5. 4. 2005
Slovenské centrum dizajnu

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 5. apríla, 11:00 SCD,III. poschodie, č. dverí 306-Knižnica SCD, Jakubovo nám. č. 12, Bratislava
 • scd.pdf (pdf, 251.5 kB)
Dátum:
5. 4. 2005
Dom zahraničných Slovákov

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 5 apríla, 10:00, zasadačka 2. posch., Jakubovo nám. 12,  Bratislava
 • dzs.pdf (pdf, 202.5 kB)
Dátum:
11. 4. 2005
Slovenská knižnica pre nevidiacich M. H. v Levoči

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 11. apríla, 14:00, zasadačka SKN, Štúrova 36, Levoča
 • levoca.pdf (pdf, 224.5 kB)
Dátum:
11. 4. 2005
Slovenská národná knižnica

 • rozpočtová organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 11. apríla, 9:00, Konferenčná sála, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
 • snk_mar.pdf (pdf, 1.4 MB)
Dátum:
12. 4. 2005
ÚĽUV

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 12 apríla, 10:00, malá zasadačka, Obchodná 64, 816 11 Bratislava
 • uluv.pdf (pdf, 244.8 kB)
Dátum:
12. 4. 2005
Slovenské technické múzeum Košice

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 12 apríla, 14:00, Hlavná 88, Košice
 • stm.pdf (pdf, 206.8 kB)
Dátum:
12. 4. 2005
Východoslovenská galéria

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 12 apríla, 11:30, Historická sála, Hlavná 27, Košice
 • vsg_ke.pdf (pdf, 135.3 kB)
Dátum:
3. 5. 2005
Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 3. mája, 10:00, Prednášková sála, Prevádzková budova SÚH, Komárňanská 134, Hurbanovo
 • suh.pdf (pdf, 322 kB)
Dátum:
12. 4. 2005
Tlačová agentúra SR

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 12. apríla, 10:00, Pribinova 23, Bratislava
 • tasr.pdf (pdf, 211.7 kB)
Dátum:
12. 4. 2005
Štátna vedecká knižnica v Košiciach

 • rozpočtová organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 12. apríla, 10:00, veľká čitáreň – 1. posch., Hlavná 10 – InfoUSA, 042 30 Košice
 • svk_ke.pdf (pdf, 550.7 kB)
Dátum:
13. 4. 2005
Štátna vedecká knižnica

 • rozpočtová organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 13. apríla, 9:30, Študovňa špeciálnych dokumentov, Hlavná 99, Prešov
 • svk_p.pdf (pdf, 369.6 kB)
Dátum:
14. 4. 2005
Štátne divadlo Košice

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 14. apríla, 8:30, Malá scéna ŠD, Hlavná 76, Košice
 • sd_ke.pdf (pdf, 351.6 kB)
Dátum:
14. 4. 2005
Štátna filharmónia Košice

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 14. apríla, 10:30, salónik 1. posch., Dom umenia, Moyzesova 66, Košice
 • sf_ke.pdf (pdf, 223.1 kB)
 • príloha (pdf, 165 kB)
Dátum:
19. 4. 2005
Štátna opera

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 19. apríla, 10:00, Štátna opera – Bohéma klub, Národná 11, 974 01 Banská Bystrica
 • so_bb.pdf (pdf, 229.1 kB)
Dátum:
20. 4. 2005
Slovenské národné múzeum

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 20 apríla, 14:00, Kaviareň Múzeum, Vajanského nábr. 2, SNM, Bratislava
 • snm.pdf (pdf, 1.3 MB)
Dátum:
20. 4. 2005
Pamiatkový úrad SR

 • rozpočtová organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 20. apríla, 11:00, veľká zasadačka, Cesta na Červený most 6, Bratislava
 • pu.pdf (pdf, 769 kB)
Dátum:
21. 4. 2005
BIBIANA

 • rozpočtová organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 21. apríla, 10:00, zasadačka – č. dv. 9, 1. posch., Panská 41, 815 39 Bratislava
 • bib.pdf (pdf, 323.3 kB)
Dátum:
22. 4. 2005
Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 22. apríla, 13:00, kancelária riaditeľa 1. posch., Mostová 8, Bratislava
 • if.pdf (pdf, 123.9 kB)
Dátum:
26. 4. 2005
Divadlo Nová scéna

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 26 apríla, 10:00, zasadačka riaditeľa 5. posch., Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
 • ns.pdf (pdf, 119.7 kB)
Dátum:
4. 5. 2005
Divadelný ústav

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 4 mája, 10:00, Jakubovo nám. 12, Bratislava
 • du.pdf (pdf, 1.4 MB)
Dátum:
4. 5. 2005
Slovenské národné divadlo

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 4. mája, 13:00, zasadačka GR SND, Gorkého 4, Bratislava
 • snd.pdf (pdf, 183.6 kB)
Dátum:
5. 5. 2005
Univerzitná knižnica v Bratislave

 • rozpočtová organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 5. mája, 10:00, Viacúčelová sála UKB – 1. posch.
 • uk.pdf (pdf, 658.4 kB)
Dátum:
17. 5. 2005
Lúčnica

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 17. mája, 10:00, riaditeľňa 1. posch., Štúrova 6, Bratislava
 • luc.pdf (pdf, 115.3 kB)
Dátum:
18. 5. 2005
Slovenská filharmónia

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 18. mája, 14:00, Filharmonický klub, Medená 3, Bratislava
 • sf.pdf (pdf, 175.7 kB)
Dátum:
18. 5. 2005
Slovenská národná galéria

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 18 mája, 10:00, Kinosála, Riečna 1, 815 13 Bratislava
 • sng.pdf (pdf, 247.6 kB)
Dátum:
19. 5. 2005
Štátny komorný orchester v Žiline

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 19. mája, 11:00, Dolný val 47, Žilina
 • sko_zi.pdf (pdf, 114.6 kB)
Dátum:
23. 5. 2005
Národné osvetové centrum

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 23. mája, 8:30, III. posch., č. dv. 302, Námestie SNP 12, Bratislava
 • noc.pdf (pdf, 7.8 MB)
Dátum:
26. 5. 2005
Hudobné centrum

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 26. mája, 10:00, Zasadačka 2. posch., Michalská 10, 815 36 Bratislava
 • hc.pdf (pdf, 499.1 kB)
Dátum:
30. 5. 2005
Ústav pre vzťahy štátu a cirkví

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 30. mája, 10:00, malá zasadačka MK SR Nám. SNP 33, Bratislava
 • cirk.pdf (pdf, 152.6 kB)
Dátum:
31. 5. 2005
Správa kultúrnych zariadení MK SR

 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 31. mája, 11:00, zasadačka, Jakubovo nám. 12, Bratislava
 • skz.pdf (pdf, 132.4 kB)

Výročné správy z minulých rokov nájdete na adrese www.culture.gov.sk v časti Ministerstvo – Výročné správy

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať