Ministerka kultúry vymenovala nových členov Rady Slovenského filmového ústavu

Ministerka kultúry vymenovala nových členov Rady Slovenského filmového ústavu

16.07.2019 - Rada Slovenského filmového ústavu (SFÚ) pracuje od 11. júla 2019 v novom zložení. Jej štyroch nových členov vymenovala ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková na základe zákona č. 40/2015 Z.z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Orgánmi...

Otvorenie výstavy Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944

Otvorenie výstavy Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944

11.07.2019 - Za prítomnosti ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej sa dnes v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR konala vernisáž k výstave ARMÁDA V POVSTANÍ – SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE 1944. Výstavný projekt pri príležitosti okrúhleho 75. výročia...

Ministerka prehĺbila slovensko-poľskú kultúrnu spoluprácu

Ministerka prehĺbila slovensko-poľskú kultúrnu spoluprácu

11.07.2019 - Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková uskutočnila v dňoch 8. – 10. júla 2019 pracovnú návštevu Poľskej republiky. V rámci pracovného programu sa zúčastnila na slávnostnom koncerte pri príležitosti ukončenia predsedníctva Slovenskej republiky vo...

Projekt Folklór – duša Slovenska sa tešil mimoriadnemu záujmu

Projekt Folklór – duša Slovenska sa tešil mimoriadnemu záujmu

08.07.2019 - Uplynulý víkend sa konal 65. ročník Folklórneho festivalu Východná, nad ktorým prevzala záštitu ministerka kultúry Ľubica Laššáková a osobne sa zúčastnila otváracieho programu festivalu. Počas tlačovej konferencie zhodnotila projekt Folklór – duša...

Hrad Krásna Hôrka sa dočká svojej obnovy

Hrad Krásna Hôrka sa dočká svojej obnovy

06.07.2019 - Ministerka kultúry Ľubica Laššáková dnes navštívila na Gemeri hrad Krásna Hôrka, kde predstavila projekt komplexnej revitalizácie tejto národnej kultúrnej pamiatky za takmer 35 miliónov eur. Stavebné práce sú naplánované na viaceré etapy, prvá časť hradu...

Výzva na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe

Výzva na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe

04.07.2019 - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dnes vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci centralizovanej podpory. Výzva je zameraná na vybudovanie kreatívnych centier v jednotlivých krajských mestách.

MK SR

Vláda odsúhlasila finančné zabezpečenie revitalizácie hradu Krásna Hôrka

03.07.2019 - Z iniciatívy ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej dnes vláda SR schválila Návrh na finančné zabezpečenie komplexnej revitalizácie hradu Krásna Hôrka.

Informácia o dodržiavaní zákona o štátnom jazyku v rámci zverejňovania predvolebných veľkoplošných plagátov

Informácia o dodržiavaní zákona o štátnom jazyku v rámci zverejňovania predvolebných veľkoplošných plagátov

02.07.2019 - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len MK SR) je ústredným orgánom štátnej správy v oblasti štátneho jazyka podľa § 18 ods. 1 pís. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v...

Linky

opis