• sk

Stránka MKSR

Ministerstvo

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky bolo zriadené v roku 1969. Prvým ministrom kultúry vo vláde Slovenskej socialistickej republiky v rámci Československej socialistickej republiky bol Miroslav Válek, ktorý túto funkciu zastával až do roku 1988. Jeho nasledovníkmi v ďalších rokoch boli Pavel Koyš (1988 – 1989), Ladislav Chudík (1989-1990), Jozef Markuš (1990), Ladislav Snopko (1990 – 1992), Dušan Slobodník (1992 – 1994), Ľubo Roman (1994), Ivan Hudec (1994 – 1998), Milan Kňažko (1998 – 2002), Rudolf Chmel (2002 – 2005), František Tóth (2005 – 2006), Rudolf Chmel (2006), Marek Maďarič (2006 – 2010), Daniel Krajcer (2010 – 2012), Marek Maďarič (2012 – 2018), Ľubica Laššáková (2018 – 2020), Natália Milanová (2020 – 2023), Silvia Hroncová (2023 – 2023).

Od 25. októbra 2023 zastáva funkciu ministerky kultúry Martina Šimkovičová.

Jeho súčasné pôsobenie upravuje § 18 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii vlády SR a organizácii ústrednej štátnej správy Slovenskej republiky, v zmysle ktorého je ministerstvo ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre štátny jazyk, ochranu pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo, umenie, autorské právo a práva súvisiace s autorským právom, kultúrno-osvetovú činnosť a ľudovú umeleckú výrobu, prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí, vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami, médiá a audiovíziu, podporu kultúry národnostných menšín. Ministerstvo tiež metodicky riadi činnosť slovenských inštitútov v zahraničí v oblasti ich kultúrneho pôsobenia.

Dokumenty