Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2016

Znenie konkrétnej zmluvy o poskytnutí dotácie je zverejnené na webovom sídle www.crz.gov.sk.

Posledná aktualizácia: 19. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať