Medzinárodný vyšehradský fond

Medzinárodný vyšehradský fond je medzinárodná organizácia so sídlom v Bratislave. Jeho hlavným cieľom je podpora užšej spolupráce medzi krajinami V4 cez spoločné kultúrne, vedecké a vzdelávacie projekty, výmenné pobyty mládeže, cezhraničnú spoluprácu a podporu turizmu.

Na podporu umenia a kultúry slúžia nasledovné programy:

Grantové programy– zahŕňajú malé granty, ktoré sú financované do výšky 4 000 eur a na časové obdobie 6 mesiacov, štandardné granty, ktoré sú financované nad 4 000 eur a časové obdobie je do 12 mesiacov a Vyšehradský strategický program, ktorý sa snaží o podporu dlhodobých strategických projektov v časovom rámci 3 rokov, do ktorých sú zapojené inštitúcie z celej V4.

Rezidenčný program pre umelcov– ide o podporu 3-mesačných pobytov umelcov v inštitúciách krajín V4. Jednotná podpora je vo výške 750 eur mesačne na každého umelca zapojeného do programu.

Informačný zdroj:
http://visegradfund.org/

Posledná aktualizácia: 6. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať