Nadácia Anna Lindh

Nadácia Anna Lindh pre dialóg medzi kultúrami (Anna Lindh Foundation for Dialogue between Cultures), iniciovaná Európskou Komisiou, je prvou inštitúciou, ktorú založilo a spolufinancuje všetkých 35 (dnes už 37) krajín Euro-stredomorského Partnerstva: 27 štátov Európskej Únie a Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Izrael, Palestínske Územia, Jordánsko, Libanon, Sýria a Turecko.

Hlavným cieľom Nadácie je zblíženie ľudí, organizácií a občianskych spoločností z oboch brehov Stredozemného mora. Zblíženie ľudí prostredníctvom sociálnych, kultúrnych a humánnych partnerstiev, ktoré podnecujú porozumenie medzi kultúrami a vzájomnú výmenu medzi občianskymi spoločnosťami.

V rámci svojho programu sa Nadácia snaží o propagáciu dynamického konceptu dialógu medzi kultúrami. Oblasti pôsobenia Nadácie zahŕňajú výchovu a vzdelávanie, kultúru, vedu a komunikáciu, ale dôležité sú aj témy ľudských práv, trvalo udržateľného rozvoja, vytvárania rovnakých príležitostí atď. Prioritnou cieľovou skupinou je mládež.

Na podporu otvárania nových rovín pre dialóg vytvorila Nadácia svoj grantový systém. Zvláštnosťou tejto schémy je, že hoci pochádza z Európskej Komisie, Nadácia ju pretvára vždy podľa aktuálneho stavu rozvoja Siete a podľa toho, čo si tento dynamický, stále sa meniaci útvar práve vyžaduje.

Výzva na podávanie žiadostí: Výzva je hlavným pilierom donorskej činnosti Nadácie. Vyhlasuje sa v priemere trikrát do roka, v rôznych témach a s rôznym finančným objemom. O tento grant sa organizácie môžu uchádzať až po vstupe do Siete sietí, za partnera si ale môžu vybrať aj organizácie, ktoré nie sú členmi Siete. Výzva zvyčajne obsahuje aj podmienku jedného partnera z EÚ a jedného.

Nadácia okrem podpory projektov vyvíja aj vlastné aktivity. Tu uvádzame niekoľko programov, ktoré Nadácia organizovala, organizuje alebo spoluorganizuje (v záujme zjednodušenia v originálnom názve):

Programy:

 • Our common future – mobilita pre mládež
 • Our creative diversity – mobilita pre umelcov
 • Science without frontiers – mobilita pre akademických pracovníkov
 • Euro-Mediterranean Information Society – podpora účasti občianskej spoločnosti na vývoji kultúrnych, vedeckých a informačných politík
 • Empowerment for Women Programme
 • Children Literature Regional Programme – regionálny program pre popularizáciu detskej literatúry a čítania v Sýrii, Libanone, Jordánsku, Palestíne a v Egypte

Výmeny a stretnutia:

 • Biennale for Young Artists from Europe and the Mediterranean (BJCEM)
 • Euromed Youth Parliament
 • World Music Festival Babel Med

Tréningy a vytváranie kapacít:

 • Training Seminar For Youth & Educational Organizations, Members of ALF National Networks in project development
 • Conflicts Resolution and Management in the Euro-Mediterranean Region – Tools and Exercises
 • Euro-Med Human Rights Education Workshop For Youth NGOs & Teacher-Training
 • Euro-med Teacher Training Programme· Workshop on Religious Diversity in the Classroom
 • Euro-mediterranean Training Course on Human Rights Education and Citizenship

Ceny:

 • Euromed Journalist Prize for Culture Dialogue
 • Euro-med Award for the Dialogue Between Cultures – cena udeľovaná osobám alebo organizáciám, ktoré vynikajú v presadzovaní dialógu medzi kultúrami

Koordinátorom slovenskej siete Nadácie Anny Lindhovej pre dialóg medzi kultúrami sa od roku 2005 stala organizácia Národný Trust Slovenska, n.o., kultúrna inštitúcia, ktorá je spoločne financovaná všetkými členskými štátmi EÚ a stredomorskými partnermi.
 

Informačné zdroje:
http://www.euromedalex.org/
http://www.nt.sk/
http://www.saaic.sk/

Posledná aktualizácia: 6. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať