Európska kultúrna nadácia

Otvorená výzva do 15. augusta 2020 – culture360.ASEF.org – záujem o strategické partnerstvá

Ázijsko-európska nadácia aj v týchto bezprecedentných časoch, spôsobených pandémiou Covid-19, pokračuje vo svojej činnosti podporou online a virtuálnych kultúrnych podujatí.

culture360.ASEF.org aktuálne prijíma prihlášky od zainteresovaných umeleckých organizácií, ktoré majú záujem predstaviť svoje nadchádzajúce online alebo virtuálne podujatia (ako sú konferencie, festivaly, workshopy, webináre, online vystúpenia a výstavy) na ASEF umeleckom portáli prostredníctvom mediálneho partnerstva. Benefitom participácie je široký dosah a zviditeľnenie projektu či podujatia medzi umeleckými komunitami v Ázii a Európe.

V rámci svojho mandátu ASEF zviditeľňuje inovatívne umelecké podujatia, prioritne z krajín, regiónov a umeleckých disciplín, zastúpených v menšej miere.

Prípadný záujem o spoluprácu je potrebné nahlásiť do 15. augusta 2020.

Návrhy by sa mali týkať podujatí, ktoré sa uskutočnia od 1. septembra do 15. decembra 2020.

Bližšie informácie o podmienkach a prihlásení sú dostupné na internetovej stránke:

 

Otvorená výzva – culture360.ASEF.org – záujem o strategické partnerstvá

culture360.ASEF.org je etablovanou webovou stránkou v oblasti kultúry, ktorú spravuje nadácia Asia Europe Foundation – ASEFa ktorá je verejne financovaná partnermi ASEM – Asia Europe Meeting. Tento projekt spája 51 krajín s Európskou úniou a sekretariátom ASEAN – Association of Southeast Asian Nations a je označený za veľmi významný model uľahčovania medzinárodných kultúrnych vzťahov a medziregionálnej spolupráce.

Tím webovej stránky hľadá partnerov, zaujímajúcich sa o holistický prístup k umeniu a kultúre a ich vzťah k technológiám, životnému prostrediu, sociálnemu začleneniu, iným globálnym výzvam a mega trendom, ktorí prinesú intelektuálne a finančné príspevky a hľadajú dlhodobé partnerstvá s ASEF.

Výzva je určená pre partnerov, ktorí majú záujem o spoluúčasť na budúcom smerovaní dôležitého biregionálneho kultúrneho informačného systému, ako sú verejné agentúry, súkromné nadácie pôsobiace v oblasti umenia, kultúry, dedičstva, kreatívneho priemyslu, kultúrnej diplomacie a digitálneho sektora.

Prípadný záujem o spoluprácu je potrebné nahlásiť do 25. marca 2020.

Bližšie informácie o podmienkach a prihlásení sú dostupné na internetovej stránke:

 

ASEF iniciatíva Mobility First! 2020 – fond na podporu mobilít umelcov a profesionálov

Kultúra je jednou z prioritných oblastí nadácie ASEF, iniciatíva kultúrnej mobility – Mobility First!, s cieľom podporiť  kultúrnu prax. Aj v tomto roku ponúka nadácia cestovný grant pre umelcov a odborníkov z oblasti kultúry pochádzajúcich z členských krajín ASEM, čím je SR od roku 2004.

Rok 2020 je štvrtým rokom organizovania tejto iniciatívy a doteraz podporil 312 odborníkov z oblasti kultúry a kultúrnej výmeny medzi 48 krajinami ASEM.

Prijímanie žiadostí pre záujemcov (jednotlivci aj umelecké organizácie) je otvorené od 20. januára do 30. novembra 2020. Žiadatelia sa môžu hlásiť počas celého roka, avšak s dostatočným časovým predstihom potrebným na zakúpenie leteniek a prípadné splnenie vízovej povinnosti.

Bližšie informácie o podmienkach sú dostupné na internetových stránkach a v priložených pokynoch:

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať