Nadačný fond Slovak Telekom

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda bol založený v septembri 2007 s poslaním „Otvárať svet informácií pre všetkých“. Jeho cieľom je pomáhať zdravotne alebo sociálne znevýhodneným skupinám i jednotlivcom, ktorí túžia žiť plnohodnotným životom. Časť finančných príspevkov je určená aj na podporu súčasného slovenského umenia a inovácií vo vzdelávaní.

Granty sú poskytované organizáciám i individuálnym žiadateľom v rámci vyhlásených grantových kôl na základe hodnotenia nezávislých odborníkov na danú oblasť.

Ad hoc podpora

Ad hoc podpora je dlhodobo otvorená schéma, ktorej cieľom je podpora:

  1. inovatívnych projektov, ktoré svojim zameraním nespadajú do žiadneho programu, resp. špecifických výziev pre Nadačný fond Slovak Telekom v danom roku. Podporené môžu byť inovatívne projekty v oblasti kultúry, podpory vzdelávania, podpory znevýhodnených skupín obyvateľstva, zdravotníctva, životného prostredia, športu alebo charity;
  2. projektov zameraných na pružné riešenie problémov v nepredvídaných situáciách, ako napr. ad hoc humanitárna pomoc v prípade živelnej, alebo inej katastrofy.

Podmienky podpory a formulár žiadosti nájdete na stránke http://www.fondst.sk/podpora-ad

Informačný zdroj: http://www.fondst.sk/

Posledná aktualizácia: 11. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať