Nové formy podpory literatúry – rozšírenie dotačného programu MK SR

Podporiť rozvoj slovenskej literatúry a zvýšiť dostupnosť prekladov súčasných európskych diel je cieľom spoločnej aktivity ministerstva kultúry, spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Stredoeurópskej nadácie. Za týmto účelom podpísali 15.10.2013 minister kultúry SR Marek Maďarič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti SLOVNAFT Oszkár Világi a výkonná riaditeľka Stredoeurópskej nadácie Szilvia Czuczor memorandum o spolupráci. 

Partneri sa dohodli, že v rámci nového grantového programu PRO LIBRIS rozdelia uchádzačom celkovú sumu 50 000 eur, ktorú do tohto programu poskytne spoločnosť Slovnaft a Stredoeurópska nadácia. Táto suma bude rozdelená cez nový grantový program PRO LIBRIS, ktorý je zameraný na dve kategórie vydávania knižných publikácií – vydávanie diel mladých slovenských autorov do 35 rokov a vydávanie prekladovej umeleckej literatúry súčasnej európskej tvorby. Ministerstvo kultúry SR, SLOVNAFT, a.s., a Stredoeurópska nadácia od tohto programu očakávajú, že slovenský knižný trh obohatí o nové umelecky hodnotné diela.

Program PRO LIBRIS po dva roky podporil každoročne sumou 50 tisíc € cenné diela umeleckej literatúry súčasných európskych diel a literatúru autorov do 35 rokov. Vyšlo viac ako  40 hodnotných titulov, ktoré obohatili slovenskú knižnú kultúru. Mnohé z diel boli navrhnuté na významné knižné ocenenia. Cieľom programu MK SR, akciovej spoločnosti SLOVNAFT a Stredoeurópskej nadácie bolo podporiť rozvoj slovenskej literatúry a zvýšiť dostupnosť prekladov súčasných európskych diel. V súčasnosti sa hodnotí obdobie týchto dvoch ročníkov a zvažuje sa možnosť pokračovať v tomto dotačnom programe

Posledná aktualizácia: 11. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať