Program 1 – Obnovme si svoj dom na rok 2018 – podprogram 1.1, 1.2, 1.3 a 1.5

– podprogram 1.1
– podprogram 1.2
– podprogram 1.3

  • Formuláre na prípravu konceptu žiadosti na rok 2018

– podprogram 1.1, 1.2vo formáte .docx
podprogram 1.3vo formate .docx
podprogram 1.5, vo formáte .docx

Posledná aktualizácia: 19. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať