Kultúrne poukazy na rok 2019

Informácie o programe Kultúrne poukazy sú zverejnené na webovom sídle www.kulturnepoukazy.sk.

Posledná aktualizácia: 19. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať