Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.1 a 1.2

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.1 a 1.2– štátna pomoc/pomoc de miminis

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.3

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.4

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.4– štátna pomoc/pomoc de miminis

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.5

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.6

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – program 2

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – program 3

Znenie konkrétnej zmluvy o poskytnutí dotácie je zverejnené na webovom sídle www.crz.gov.sk.

Posledná aktualizácia: 19. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať