INFORMATIZÁCIA V OBLASTI KULTÚRY

PROGRAM

Mgr. Pavel Antalik, Ministerstvo kultúry SR

Mgr. Erik Kriššák, Ministerstvo kultúry SR

STAV DIGITALIZÁCIE V PAMÄTOVÝCH A FONDOVÝCH INŠTITŮCIÁCH v SR

Ing. Katarína Krištofová, PhD., Slovenská národná knižnica

PhDr. Iana Bahurinská, Mgr. Michal Čudrnák, Vladimír Hergott, Slovenská národná galéria

Digitalizácia a vizualizácia umelecko-historických objektov Východného Slovenska

Ing. Katarina Pukanská, Mgr. Juraj Gembický, Ústav geodézie, kartografie a GIS, FBERG

Technická univerzita Košice, Krajský pamiatkový úrad Košice

Národný program virtualizácie slovenských múzeí a galérií

Doc. RNDT. Andrej Ferko, PhD. a kol., FMFI Univerzita Komenského v Bratislave

DIGITALIZÁCIA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA V ZAHRANIČÍ

CES a digitalizácia múzejných zbierok v Českej republike

Mgr. Zdeněk Lenhart, CITeM (Metodické centrum pre informačné technológie v múzejníctve, Brno)

Správa zbierok a informácií v Technickom múzeu v Brne

Ing. Jaroslav Pipota, Technické múzeum vBrne

Digitalizácia zbierok a Slezské zemské múzeum

Mgr. Ivan Berger, Mgr. David Váhala, Slezské zemské múzeum v Opave

Projekt digitalizácie stereodiapozitívov zo zbierok Technického múzea v Brne

PhDr. Naděžda Urbánková, Technické múzeum v Brne

Digitalizácia Langweilovho modelu Prahy

PhDr. Zuzana Strnadováĺ, Ladislav Lála2, 1Múzeum hlavného mesta Prahy, ZK] T digital Czech

KOMPLEXNÁ DIGITALIZÁCIA MÚZEJNÝCH ZBIEROK

Metodika digitalizácie múzejných zbierok

Mgr. Ján Iurkovič, Slovenské národné múzeum – CEM UZ

Pilotný projekt komplexnej digitalizácie múzejných zbierok

v SNM – Múzeu židovskej kultúry

Andrea Demeterová, SNM – Múzeum židovskej kultúry

Posledná aktualizácia: 13. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať