Program 1 – Obnovme si svoj dom na rok 2018 – podprogram 1.4

  • Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2018 – podprogram 1.4
  • Informácia pre žiadateľa na rok 2018 – podprogram 1.4
  • Hodnotiaci hárok k predloženým projektom na rok 2018:

– podprogram 1.4

  • Formulár na prípravu konceptu žiadosti na rok 2018

podprogram 1.4, vo formáte .docx

Posledná aktualizácia: 19. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať