Program 1 – Obnovme si svoj dom na rok 2018

(upozornenie: Upozorňujeme žiadateľov, že pri poskytnutí dotácie cez Schému štátnej pomoci je výška spolufinancovania 20 % z celkového rozpočtu projektu.)

Posledná aktualizácia: 19. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať