Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – rok 2019

 

Aktualizácia harmonogramu výziev na rok 2019 z 26. júna 2019 (verzia 4.0) (pdf, 168 kB)

Posledná aktualizácia: 03.05.2019 / SOIROPPO3
Linky