Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok - rok 2020

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2020 z 3. júna 2020 (verzia 4.0)

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2020 z 27. apríla 2020 (verzia 3.0)

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2020 z 6. februára 2020 (verzia 2.0)

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2020 z 5. novembra 2019 (verzia 1.0)

 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok - rok 2019

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019 z 19. júna 2019 (verzia 4.0)

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019 z 4. apríla 2019 (verzia 3.0)

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019 z 1. februára 2019 (verzia 2.0)

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019 z 29. októbra 2018 (verzia 1.0)

Posledná aktualizácia: 10.06.2020 / SOIROPPO3
Linky