HARMONOGRAM INFORMAČNÝCH SEMINÁROV

Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán pre IROP v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF a územnou samosprávou pripravuje informačné semináre k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Tešíme sa stretnutie s Vami v týchto krajských mestách.

 

PREZENTÁCIA VÝZVY je k dispozícii TU.

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 29. septembra 2021 / Branislav Gál

Zdieľať