17.4.2023  OZNÁMENIE – NÁRODNÝ PROJEKT – 3. kolo výberu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje 3. kolo výberu žiadateľov o zapojenie do národného projektu Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva (NP Ľudia a hrady)

Stav finančnej alokácie pre NP Ľudia a hrady, umožňuje po vyhodnotení žiadostí 1. a 2. kola, výber ďalších uchádzačov o zapojenie do NP.

Termín predloženia žiadostí je 2. máj 2023 Oznámenie s prílohami je k dispozícii TU.


17.8.2022  OZNÁMENIE – NÁRODNÝ PROJEKT – 2. kolo výberu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje 2. kolo výberu žiadateľov o zapojenie do národného projektu Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva (NP Ľudia a hrady)

Stav finančnej alokácie pre NP Ľudia a hrady, umožňuje po vyhodnotení žiadostí 1. kola, výber ďalších uchádzačov o zapojenie do NP.

Aktuálne Oznámenie obsahuje zmenu v rámci formálnych kritérií. Predmetom úpravy výberového kritéria je doplnenie konkrétnych podprogramov 1.1, 1.2 a 1.4. dotačnej schémy MK SR, v rámci ktorých by mohlo dôjsť k duplicitným výdavkom s NP Ľudia a Hrady. Cieľom je zabezpečiť, aby žiadatelia, ktorí majú schválenú dotáciu z podprogramu, ktorý nie je svojím charakterom výdavkov duplicitný s NP Ľudia a Hrady, neboli z programu vylúčení.

Termín predloženia žiadostí je 25.august 2022.  Oznámenie s prílohami je k dispozícii TU.


15.7.2022  OZNÁMENIE – NÁRODNÝ PROJEKT

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky si Vás dovoľuje informovať o možnosti predložiť Žiadosť na zapojenie do národného projektu  Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstvaOznámenie s prílohami je k dispozícii TU.


15.7.2022 INFORMAČNÝ SEMINÁR k národnému projektu

Implementačná jednotka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky si Vás dovoľuje informovať o možnosti zúčastniť sa Informačného seminára k národného projektu  Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva. Oznam o konaní informačného seminára je k dispozícii TU.

 

 

 

Posledná aktualizácia: 19. apríla 2023 / Branislav Gál

Zdieľať