Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – rok 2021

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – rok 2020

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – rok 2019

Posledná aktualizácia: 15. júla 2022 / MKSR Admin

Zdieľať