Výzva IROP-PO3-SC31-2016-5

(decentralizovaná podpora)

Celkový počet žiadostí o NFP
 Celkové výdavky žiadostí (v Eur)
Celková žiadaná výška NFP (v Eur)
619 102 116 018,31 94 797 769,17

 

 

Výzva IROP-PO3-SC31-2019-49

(centralizovaná podpora)

Celkový počet žiadostí o NFP
 Celkové výdavky žiadostí (v Eur)
Celková žiadaná výška NFP (v Eur)
15 133 273 355,50
128 396 952,37

 

 

Posledná aktualizácia: 14. septembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať