KONTAKTY

Korešpondenčná adresa:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Implementačná jednotka
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

Podateľňa Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je otvorená každý pracovný deň
v čase od 8.00 – 12.00 hod. a od  12.30 – 15.00 hod.

Kontaktná adresa:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Implementačná jednotka
Jakubovo námestie 12
811 09 Bratislava

e-mail: info.hrady@culture.gov.sk

 

Implementačná jednotka

PhDr. Klára Orgovánová
hlavná projektová manažérka
tel.: +421 2 20 482 820
e-mail: klara.orgovanova@culture.gov.sk

Mgr. Ladislav Babuščák
e-mail: ladislav.babuscak@culture.gov.sk

Mgr. Ján Baláž
e-mail: jan.balaz@culture.gov.sk

Ing. Natália Horvátová
tel.: +421 2 20 482 826
e-mail: natalia.horvatova@culture.gov.sk

Ing. Zuzana Magyar
tel.: +421 2 20 482 815
e-mail: zuzana.magyar@culture.gov.sk

 

 

Posledná aktualizácia: 15. augusta 2022 / Branislav Gál

Zdieľať