Usmernenie SO pre IROP PO3 č. 1/2023 k projektom centralizovanej výzvy k otázkam zástupcov KC

Usmernenie č. 4 k poskytnutiu dodatočného príspevku pre projekty centralizovanej výzvy

USMERNENIE MK SR ako SO pre IROP k podmienke poskytnutia príspevku č. 18 – Podmienka relevantného spôsobu financovania v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49 (centralizovaná výzva)

USMERNENIE č. 3 SO pre IROP – Opatrenia na zrýchlenie implementácie projektov – Aktualizácia 2

USMERNENIE č. 1 – Aktualizácia 1 SO pre IROP – k uplatňovaniu zabezpečovacích prostriedkov a poistenia

ZRUŠENIE USMERNENIA č. 2 SO pre IROP – k pracovnému výkazu uvedenému v Prílohe č. 6.11 Príručky pre prijímateľa, verzia 1.4

USMERNENIE č. 1 SO pre IROP – k uplatňovaniu zabezpečovacích prostriedkov a poistenia

USMERNENIE č. 2 SO pre IROP – k Pracovnému výkazu uvedenému v Prílohe 6.11 Príručky pre prijímateľa, verzia 1.4 

ARCHÍV

USMERNENIE č. 3 SO pre IROP – Opatrenia na zrýchlenie implementácie projektov

USMERNENIE č. 3 SO pre IROP – Opatrenia na zrýchlenie implementácie projektov – Aktualizácia 1

 

Posledná aktualizácia: 18. septembra 2023 / Branislav Gál

Zdieľať