Výzva Prijímateľ Názov projektu Výška schváleného príspevku v Eur
IROP-PO6-SC61-2016-7 Ministerstvo kultúry SR Mzdové zabezpečenie AK SO pre IROP PO3

1 420 000,00

IROP‑PO6‑SC61/62-2018-31 Ministerstvo kultúry SR Mzdové zabezpečenie AK SO pre IROP PO3

1 674 476,16

 IROP-PO6-SC61-2020-56
Ministerstvo kultúry SR Mzdové zabezpečenie AK SO pre IROP PO3

1 653 280,44

IROP-PO6-SC61-2021-70
Ministerstvo kultúry SR Mzdové zabezpečenie AK SO pre IROP PO3

1 504 329,03

IROP-PO6-SC61-2022-104 Ministerstvo kultúry SR Mzdové zabezpečenie AK SO pre IROP PO3

474 462,61

 

Posledná aktualizácia: 17. apríla 2023 / MKSR Admin

Zdieľať