KONTAKTY

Korešpondenčná adresa: 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sekcia fondov EÚ
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

Podateľňa Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je otvorená každý pracovný deň
v čase od 8.00 – 12.00 hod. a od  12.30 – 15.00 hod.

Kontaktná adresa:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sekcia fondov EÚ
Jakubovo námestie 12
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 20 482 802
e-mail: soiroppo3@culture.gov.sk

Telefonické konzultácie:

Pondelok    13:00 – 14:30 hod.

Utorok         13:00 – 14:30 hod.

Streda          13:00 – 14:30 hod.

Štvrtok         13:00 – 14:30 hod.

Piatok           13:00 – 14:00 hod.

 

Sekcia fondov EÚ

Jana Minarovičová
generálna riaditeľka
tel.: +421 2 20 482 802
e-mail: soiroppo3@culture.gov.sk

Sekretariát

Martina Laššáková
tel.: +421 2 20 482 802
e-mail: martina.lassakova@culture.gov.sk

 

Odbor implementácie

Ing. Bronislava Dusíková
riaditeľka odboru
tel.: +421 2 20 482 810
e-mail: bronislava.dusikova@culture.gov.sk

 

Odbor implementácie (decentralizovaná výzva)

PaedDr. Miroslav Majtán
riaditeľ odboru
tel.: +421 2 20 482 838
e-mail: miroslav.majtan@culture.gov.sk

 

Oddelenie implementácie (centralizovaná výzva)

Ing. Tomáš Marcin
vedúci oddelenia
tel.: +421 2 20 482 803
e-mail: tomas.marcin@culture.gov.sk

 

Odbor kontroly verejného obstarávania

Mgr. Tomáš Kučera, LL.M.
riaditeľ odboru
tel.: +421 2 20 482 808
e-mail: tomas.kucera@culture.gov.sk

 

Odbor koordinácie

Ing. Renáta Pečová
riaditeľka odboru
tel.: +421 2 20 482 823
e-mail: renata.pecova@culture.gov.sk

 

Posledná aktualizácia: 5. júna 2023 / MKSR Admin

Zdieľať