KONTAKTY

Korešpondenčná adresa: 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

Podateľňa Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je otvorená každý pracovný deň
v čase od 8.00 – 12.00 hod. a od  12.30 – 15.00 hod.

Kontaktná adresa:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3
Jakubovo námestie 12
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 20 482 802
e-mail: soiroppo3@culture.gov.sk

Telefonické konzultácie:

Pondelok    13:00 – 14:30 hod.

Utorok         13:00 – 14:30 hod.

Streda          13:00 – 14:30 hod.

Štvrtok         13:00 – 14:30 hod.

Piatok           13:00 – 14:00 hod.

 

Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3:

Sekcia SO pre IROP PO3

Ing. Jana Minarovičová
generálna riaditeľka
tel.: +421 2 20 482 802
e-mail: soiroppo3@culture.gov.sk

Sekretariát

Martina Laššáková
tel.: +421 2 20 482 802
e-mail: martina.lassakova@culture.gov.sk

 

Odbor implementácie

Ing. Bronislava Dusíková
riaditeľka odboru
tel.: +421 2 20 482 810
e-mail: bronislava.dusikova@culture.gov.sk

Ing. Tomáš Farkas
tel.: +421 2 20 482 821
e-mail: tomas.farkas@culture.gov.sk

Ing. Jana Holáreková
tel.: +421 2 20 482 832
e-mail: jana.holarekova@culture.gov.sk

Bc. Lenka Jušíková
tel.: +421 2 20 482 818
e-mail: lenka.jusikova@culture.gov.sk

Bc. Michaela Mifkovičová
tel.: +421 2 20 482 833
e-mail: michaela.mifkovicova@culture.gov.sk

Ing. Martina Pospíšilová
tel.: +421 2 20 482 804
e-mail: martina.pospisilova@culture.gov.sk

Ing. Lucia Takáčová
tel.: +421 2 20 482 842
e-mail: lucia.takacova@culture.gov.sk

Mgr. Martin Tibenský
tel.: +421 2 20 482 827
e-mail: martin.tibensky@culture.gov.sk

 

Odbor implementácie (decentralizovaná výzva)

PaedDr. Miroslav Majtán
riaditeľ odboru
tel.: +421 2 20 482 838
e-mail: miroslav.majtan@culture.gov.sk

Mgr. Michaela Baumerthová
tel.: +421 2 20 482 831
e-mail: michaela.baumerthova@culture.gov.sk

Ing. Viera Bernátková
tel.: +421 2 20 482 836
e-mail: viera.bernatkova@culture.gov.sk

Mgr. Petra Filová
tel.: +421 2 20 482 840
e-mail: petra.filova@culture.gov.sk

Mgr. Lenka Protušová
tel.: +421 2 20 482 828
e-mail: lenka.protusova@culture.gov.sk

Mgr. Lucia Rácová
tel.: +421 2 20 482 819
e-mail: lucia.racova@culture.gov.sk

Mgr. Michaela Sokol
tel.: +421 2 20 482 825
e-mail: michaela.sokol@culture.gov.sk

 

Oddelenie implementácie (centralizovaná výzva)

Ing. Tomáš Marcin
vedúci oddelenia
tel.: +421 2 20 482 803
e-mail: tomas.marcin@culture.gov.sk

Ing. Matej Galo
tel.: +421 2 20 482 839
e-mail: matej.galo@culture.gov.sk

Ing. Andrea Šalapová
tel.: +421 2 20 482 830
e-mail: andrea.salapova@culture.gov.sk

Mgr. Monika Vargová
tel.: +421 2 20 482 817
e-mail: monika.vargova1@culture.gov.sk

 

Odbor kontroly verejného obstarávania

Mgr. Tomáš Kučera, LL.M.
riaditeľ odboru
tel.: +421 2 20 482 808
e-mail: tomas.kucera@culture.gov.sk

Roman Špalda
tel.: +421 2 20 482 834
e-mail: roman.spalda@culture.gov.sk

Mgr. Štefan Bachár
tel.: +421 2 20 482 814
e-mail: stefan.bachar@culture.gov.sk

Mgr. Olívia Binovská
tel.: +421 2 20 482 805
e-mail: olivia.binovska@culture.gov.sk

Mgr. Svitlana Dlabajová
tel.: +421 2 20 482 837
e-mail: svitlana.dlabajova@culture.gov.sk

Ing. Anna Paulová
tel.: +421 2 20 482 829
e-mail: anna.paulova@culture.gov.sk

Mgr. Matej Sudor
tel.: +421 2 20 482 800
e-mail: matej.sudor@culture.gov.sk

 

Odbor koordinácie

Ing. Renáta Pečová
riaditeľka odboru
tel.: +421 2 20 482 823
e-mail: renata.pecova@culture.gov.sk

Ing. Libuša Cifrová
tel.: +421 2 20 482 809
e-mail: libusa.cifrova@culture.gov.sk

Ing. Branislav Gál
tel.: +421 2 20 482 806
e-mail: branislav.gal@culture.gov.sk

Mgr. Blanka Hošeková
tel.: +421 2 20 482 812
e-mail: blanka.hosekova@culture.gov.sk

Mgr. Petra Kalocsay
tel.: +421 2 20 482 813
e-mail: petra.kalocsay@culture.gov.sk

Ing. Barbora Palovičová
tel.: +421 2 20 482 822
e-mail: barbora.palovicova@culture.gov.sk

Ing. Jana Rajnohová
tel.: +421 2 20 482 811
e-mail: jana.rajnohova@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 14. novembra 2022 / MKSR Admin

Zdieľať